Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, provede vlastník budovy. Jedná se o právní úkon, kterým vlastník prohlásí, že budova má vymezeny jednotlivé bytové jednotky, které mají své příslušenství. 

Pokud prohlášením vlastníka budovy vznikne alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, jsou nezbytnou součástí prohlášení také stanovy společenství vlastníků jednotek. V případě jednotek takto vymezených po 1.1.2014 se právě schválením stanov zakládá společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek pak vznikne zápisem do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Vzhledem k časové, technické a právní náročnosti na právní dokumenty, jsem se rozhodl pro spolupráci s externím partnerem, který se o Váš komfort také velice rád postará.

Ing. Jan Klika

Dohoda vlastníků o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Zakládání SVJ na míru

V souvislosti s úpravou nového občanského zákoníku řeším zakládání společenství vlastníků jednotek na míru. Každý dům je svým způsobem originální a proto nepoužívám žádné univerzální stanovy, se kterými by se podle jednotné šablony dalo společenství vlastníků jednotek založit.

 

Ke všem zakázkám přistupuji s maximální profesionalitou a vědomím toho, že se jedná o kroky ve většině případů nevratné a na dlouhou dobu dopředu.