top of page
Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, provede vlastník budovy. Jedná se o právní úkon, kterým vlastník prohlásí, že budova má vymezeny jednotlivé bytové jednotky, které mají své příslušenství. 

Pokud prohlášením vlastníka budovy vznikne alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, jsou nezbytnou součástí prohlášení také stanovy společenství vlastníků jednotek. V případě jednotek takto vymezených po 1.1.2014 se právě schválením stanov zakládá společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek pak vznikne zápisem do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Vzhledem k časové, technické a právní náročnosti na právní dokumenty, jsem se rozhodl pro spolupráci s externím partnerem, který se o Váš komfort také velice rád postará.

Prohlášení vlastníka budovy je právní dokument, který slouží k vyjádření vlastnických práv a povinností vlastníka budovy nebo nemovitosti. Toto prohlášení je obvykle vyžadováno při prodeji, pronájmu nebo správě nemovitostí a slouží k poskytnutí informací o stavu budovy a právech a povinnostech vlastníka.

 

Prohlášení vlastníka budovy může obsahovat následující informace:

  • Identifikace vlastníka: Zahrnuje jméno, adresu a další kontaktní informace vlastníka nemovitosti.

  • Popis nemovitosti: V prohlášení je obvykle uveden podrobný popis nemovitosti, včetně její polohy, rozměrů, použití (např. bytový dům, komerční budova atd.) a případných specifikací.

  • Vlastnická práva: V prohlášení jsou stanovena vlastnická práva vlastníka nemovitosti. To může zahrnovat vlastnické právo na pozemek a budovu, právo užívat a spravovat nemovitost a další práva spojená s vlastnictvím.

  • Omezení a omezení vlastnických práv: Prohlášení může také upravovat omezení a omezení vlastnických práv, například při existenci zástavních práv, předkupního práva či restrikcí ve výstavbě.

  • Povinnosti vlastníka: Prohlášení může také uvést povinnosti vlastníka, jako je povinnost platit daně a poplatky, udržovat nemovitost, dodržovat stanovy či pravidla vlastního domu a další zákonné požadavky.

  • Právní základ: V prohlášení je obvykle odkazováno na příslušné zákony a vyhlášky, které upravují vlastnictví nemovitosti a stanovují práva a povinnosti vlastníka.

 

Prohlášení vlastníka budovy je důležitým právním dokumentem, který slouží k poskytnutí transparentních informací o nemovitosti a vlastnických právech. Je důležité, aby bylo přesné, kompletní a v souladu s platnými zákony a předpisy. 

Dohoda vlastníků o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Zakládání SVJ na míru

V souvislosti s úpravou nového občanského zákoníku řeším zakládání společenství vlastníků jednotek na míru. Každý dům je svým způsobem originální a proto nepoužívám žádné univerzální stanovy, se kterými by se podle jednotné šablony dalo společenství vlastníků jednotek založit.

 

Ke všem zakázkám přistupuji s maximální profesionalitou a vědomím toho, že se jedná o kroky ve většině případů nevratné a na dlouhou dobu dopředu.

bottom of page