top of page

Oceňování

Ocenit se dá ledacos, s čím je možné obchodovat.
 
Zaměřuji se na tržní oceňování věcí nemovitých a movitých.
Tržní odhady

 

Zpracování odhadu tržní (obvyklé) ceny věcí nemovitých se řeší dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změnách některých zákonů.

Nejčastěji se zpracovává pro účely:

  • dědického řízení

  • majetkoprávního a soudního vypořádání při rozvodovém řízení

  • mimosoudního vypořádání majetku

  • prodeje nemovitých věcí

 

Znalecké posudky

 

Znalecké posudky se zpracovávají pro účely soudního procesu.

 

Od 1.1.2014 odpadla povinnosti při převodu nemovitého majetku obvyklého charakteru (rodinný dům, bytová jednotka, rekreační chata ...) dokládat místně příslušnému finančnímu úřadu vypracovaný znalecký posudek, kterým by se potvrzovala správnost ceny, ze které se odvádí daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Spolupráce

Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s. logo
Raiffeisenbank a.s.
Spořitelní družstvo NEY
Spořitelní družstvo NEY logo
Artesa spořitelní družstvo
Spořitelní družstvo Artesa logo
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond logo
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
ČKOM z.s.
Česká komora odhadců majetku logo
BIDLI holding, a.s.
bidli-logo.png
PRAG Investment Group a.s.
PRAG Investment Group logo
AirBank, a.s.
bottom of page