top of page

Pasportizace objektů, aneb "chybí Vám projektová dokumentace?"

 

Projektová dokumentace může chybět i Vám. Není to nic neobvyklého, zejména u nemovitostí, které jsou staršího data výstavby. Podle stavebního zákona, má však každý majitel nemovitosti mít projektovou dokumentaci k objektu. Jedná se o povinnost, kterou stavební zákon jednoduše převádí zpracování projektové dokumentace - pasportu, na Vás, jako majitele.

Pasportizace objektu je proces, při kterém se zjišťuje a dokumentuje technický stav stavebního objektu. Cílem pasportizace je poskytnout přehledné informace o stavebním objektu a jeho technickém stavu, což je důležité pro správné plánování údržby, oprav a rekonstrukcí.

 

V České republice se pasportizace objektu řídí zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tato vyhláška stanovuje některé základní požadavky pro pasportizaci objektů, včetně způsobu provedení, obsahu a formy výstupní dokumentace.

 

Další důležitou právní normou, která se vztahuje k pasportizaci objektu, je stavební zákon č. 183/2006 Sb. Tento zákon upravuje celý proces stavebního řízení a stanovuje povinnosti vlastníků staveb, včetně povinnosti mít aktuální pasportizaci objektu. V souladu se stavebním zákonem je vlastník nemovitosti povinen zajistit pravidelnou aktualizaci pasportizace objektu a uchovávat výstupní dokumentaci.

Budovy
Technická zpráva

Součástí každého projektu je technická zpráva, která popisuje nemovitost. Jinak tomu není ani u pasportu skutečného provedení stavby. Jen je trochu zjednodušená.

geometrické strop
Zakreslení skutečného stavu

Projekt je projekt. U pasportu můžeme být trochu méně důslední. Není zde kladeno tolik podmínek a náročnosti jako u projektu na novou stavbu.

Taxi
PENB
Průkez energetické náročnosti budovy

PENB - je dokument, který poskytuje informace o energetické náročnosti budovy. Tento dokument je vyžadován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a jeho vypracování a aktualizace je povinností vlastníka objektu.
 

PENB obsahuje informace o energetické náročnosti budovy, její energetické třídě, a také o možnostech úspor energie. Jeho hlavním účelem je poskytnout potenciálním kupcům nebo nájemníkům představu o tom, kolik budou muset platit za energie, pokud se rozhodnou do daného objektu investovat nebo jej pronajmout.

 

PENB je platný po dobu 10 let, po kterou je nutné jej pravidelně obnovovat.
 

bottom of page