top of page

Pasportizace objektů, aneb "chybí Vám projektová dokumentace?"

 

Projektová dokumentace může chybět i Vám. Není to nic neobvyklého, zejména u nemovitostí, které jsou staršího data výstavby. Podle stavebního zákona, má však každý majitel nemovitosti mít projektovou dokumentaci k objektu. Jedná se o povinnost, kterou stavební zákon jednoduše převádí zpracování projektové dokumentace - pasportu, na Vás, jako majitele.

Technická zpráva

Součástí každého projektu je technická zpráva, která popisuje nemovitost. Jinak tomu není ani u pasportu skutečného provedení stavby. Jen je trochu zjednodušená.

Zakreslení skutečného stavu

Projekt je projekt. U pasportu můžeme být trochu méně důslední. Není zde kladeno tolik podmínek a náročnosti jako u projektu na novou stavbu.

bottom of page