top of page

Odhady movitého majetku

Jako expert v oblasti oceňování poskytuji komplexní služby pro individuální i korporátní klienty.

 

Služby zahrnují detailní analýzu a ocenění širokého spektra movitého majetku, od strojů a technologického zařízení až po vybavení domácností a nábytek. Prioritou je poskytovat přesné a objektivní ocenění, které pomáhá klientům v důležitých finančních rozhodnutích a transakcích.

Proces oceňování zahajuji konzultací s klientem, během které identifikujeme specifické potřeby a očekávání. Následuje pečlivé zkoumání a analýza majetku s využitím nejnovějších metod a technologií. Zprávy o ocenění jsou sestavovány s ohledem na aktuální tržní trendy a předpisy, což zajišťuje jejich vysokou relevanci a spolehlivost pro účely pojištění, úvěrové zajištění, účetnictví nebo prodej.

Specializuji se na širokou škálu movitého majetku. Řešíme oceňování v různých oblastech - strojů, zařízení, zemědělské techniky a výrobních linek. V sektoru osobního majetku se věnujeme ocenění vybavení domácností, elektroniky, nábytku a dalšího osobního majetku.

 

Každý odhad nebo posudek je přizpůsoben jedinečným charakteristikám oceněného majetku a jeho využití.

Zkušenosti a odborné znalosti umožňují poskytovat posudky, které respektují nejvyšší standardy kvality a etiky.

 

Pro více informací o našich službách nebo pro zahájení procesu oceňování mě neváhejte kontaktovat

  1. Profesionální setkání, Místní šetření - konzultace mezi oceňovatelem a klientem, kde proběhne diskuze nad podklady a dokumentací majetku.

  2. Detailní analýza majetku - provedení analýzy movitého majetku nebo jiného vybavení.

  3. Různorodost movitého majetku - rozdělení na různé typy movitého majetku, jako jsou stroje, zařízení, nábytek, elektronika.

  4. Zpráva o ocenění, odhad, posudek - zpravování výstupu tak, aby byl využitelný pro konstrétní požadovaný účel.

  5. Týmová práce - spolupráce s dalšími osobami a exterty v různých oblastech ocenění.

bottom of page