top of page

Profil

Ing. Jan Klika, MBA

Kompletní služby v oblasti oceňování věcí nemovitých:

  • zpracování tržních odhadů a odborných posudků na nemovitý majetek

  • zpracování znaleckých posudků, spolupráce se soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí

 

Kompletní služby v oblasti oceňování věcí movitých:

  • zpracování tržních odhadů a odborných posudků na movitý majetek

Zpracování daňových přiznání z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

 

Příprava pro zpracování listin k nemovitostem dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník:

 

  • kupní smlouvy

  • služebnosti / věcná břemena

  • prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

  • dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

  • smlouva o výstavbě

  • zakládání SVJ (společenství vlastníků jednotek)

​Vzdělání a kompetence

 

2023 - 2024 - ÚSI VÚT Brno, oceňování vozidel, strojů a zařízení, oceňování movitého majetku

2021 - 2022 - Ústav práva a právní vědy, o.p.s. Praha, Real Estate, MBA

2010 - 2013 - ČZU Praha - Provozně ekonomická fakulta, Ing.

2007 - 2010 - BIVŠ Praha - Oceňování majetku, Bc.

2000 - 2002 - VOŠ Hospodářská Liberec - Daně a účetnictví, DiS.

1994 - 1998 - SPŠ Stavební Liberec - Ekonomika pozemních staveb

Ústav práva a právní vědy
Česká zemědělská univerzita v Praze
BIVS AMBIS Vysoká škola
Střední průmyslová škola stavební Liberec
Jan Klika Certifikace QON 2153 2020
Certifikace

 

Pro zpracování odhadů pro bankovní účely jsem držitel certifikátu od certifikačního orgánu - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Recertifikace 2020 - číslo certifikátu 2153/19

 

Pro zpracování odhadů pro ceny movitých a nemovitých věcí jsem držitel certifikátu od certifikačního orgánu - Česká komora odhadců majetku, z.s. Evidenční číslo 478.

 

Spolupráce

Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s. logo
Raiffeisenbank a.s.
Spořitelní družstvo NEY
Spořitelní družstvo NEY logo
Artesa spořitelní družstvo
Spořitelní družstvo Artesa logo
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond logo
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
ČKOM z.s.
Česká komora odhadců majetku logo
BIDLI holding, a.s.
bidli-logo.png
PRAG Investment Group a.s.
PRAG Investment Group logo
AirBank, a.s.
bottom of page