top of page
Podpis

Podklady k ocenění

 

Ke zpracování ocenění nemovitého majetku doporučuji zajištění základních podkladů.

 

Některé podklady není úplně nutné mít k dispozici, avšak je velmi dobré o nich vědět. Po vzájemné domluvě je možné pro Vás některé podklady zajistit na příslušných institucích nebo formou digitálního přístupu.

  • výpis z katastru nemovitostí, u bytových jednotek pak i výpis na obytný dům a pozemky

  • kopie katastrální mapy

  • geometrický plán zaměření objektů a případně pozemků pro dělení

  • nabývací titul

  • původní ocenění nebo znalecký posudek

  • stavební dokumentace a s ní související právní dokumenty a náležitosti (stavební povolení/ohlášení stavby, stavební dokumentace - půdorysy jednotlivých podlaží, řez stavby, kolaudační rozhodnutí, přidělení čísla popisného atd.)

  • u bytových jednotek/nebytových prostor prohlášení vlastníka budovy

  • nájemní smlouvy na jednotlivé prostory

  • smlouva o věcném břemeni/služebnosti, případně jakémkoli jiném omezení váznoucím na oceňovaném nemovitém majetku

 

 

 

Spolupráce

Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s. logo
Raiffeisenbank a.s.
Spořitelní družstvo NEY
Spořitelní družstvo NEY logo
Artesa spořitelní družstvo
Spořitelní družstvo Artesa logo
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond logo
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
ČKOM z.s.
Česká komora odhadců majetku logo
BIDLI holding, a.s.
bidli-logo.png
PRAG Investment Group a.s.
PRAG Investment Group logo
AirBank, a.s.
bottom of page